Declaració per l'ètica empresarial i el bon govern

La societat valenciana està compromesa amb l’ètica i el bon govern en tots i cadascun dels seus àmbits, ja siguen públics o privats. Som un poble de persones honestes, emprenedores i treballadores que cada dia aspiren a crear benestar i riquesa. Tenim el convenciment que l’acompliment de qualsevol activitat sota els principis de la integritat i el bon govern constitueixen un element clau per a la nostra prosperitat econòmica i social i per a projectar-nos a Europa i en el món.

Per això la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, el Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i la Generalitat Valenciana promouen aquesta declaració

Les empreses de la Comunitat Valenciana són una part fonamental de la nostra societat: són agents bàsics per a la creació de riquesa i ocupació i, més enllà del seu paper productiu, interactuen en el seu entorn amb moltes variables: la responsabilitat social, la sostenibilitat, la confiança i la reputació, la projecció de valors… Ho fan partint de principis tals com la lliure competència, la legítima aspiració al benefici i el respecte a les lleis que tracten de fer realitat la definició del nostre país com un Estat social i democràtic de dret. L’èxit de les empreses serà positiu per al conjunt de la societat i aqueix èxit pot i deu basar-se en comportaments ètics i en el bon govern, en definitiva, en la integritat i en la transparència.

La immensa majoria del món empresarial sap que l’estricte compliment de les normes i el compte de resultats ja no són els seus únics objectius ni la seua única preocupació. La societat demanda, ara més que mai, bon fer, transparència, rigor, responsabilitat… tant en l’àmbit econòmic privat com en el social o en el públic. Quan algú actua de manera irregular, en una empresa o en una institució pública, està soscavant elements bàsics de les societats obertes: la igualtat d’oportunitats i la lliure concurrència. No solament s’està vulnerant l’interés general, es creen greuges i inequitats que tenen costos econòmics per al nostre sistema productiu: les males pràctiques que provoquen casos de corrupció en les empreses i en les administracions són una agressió moral i ètica, però també ataquen les bases d’una economia de lliure mercat.

Una societat transparent, amb un alt nivell d’exigència ètica és més rica democràticament i econòmicament. Una societat amb institucions i empreses íntegres té més possibilitats de desenvolupar-se econòmicament perquè les garanties que proporciona la igualtat i la transparència beneficien a tots els agents socials.

Per a reivindicar la bona reputació de milers d’empreses en la Comunitat Valenciana, per a posar en valor l’exemplaritat, per a meréixer la confiança de la ciutadania i de qui desitja invertir en el nostre territori, per a construir, dia a dia, un clima de tolerància zero davant les males pràctiques que puguen sorgir, en els diferents àmbits econòmics, socials i institucionals declarem:

  1. El nostre compromís amb l’ètica empresarial i el bon govern corporatiu i els seus principis.
  2. La nostra voluntat de promoure i consolidar una millor cultura empresarial com ja han fet les empreses que lideren el bon govern corporatiu, amb mecanismes de prevenció de la corrupció com a codis de conducta, canals de denúncies, auditories ètiques, informes de bon govern, formació, comunicació, sensibilització interna i externa, transmissió de les bones pràctiques a la cadena de valor, diàleg amb els grups d’interés, impulsar aliances pel bon govern…
  3. El nostre convenciment que les institucions han de ser exemplars, transparents i íntegres per a impedir qualsevol mala pràctica i això implica la modernització dels seus procediments, avançar en la simplificació administrativa, guanyar en racionalitat i claredat i, d’aqueixa manera, en eficàcia econòmica i en transparència per a eradicar els espais d’opacitat i confusió.