Informació

Metodologia

La metodologia d’aquesta iniciativa s’articula en tres jornades amb distintes ponències i col·loquis oberts als i les participants. Les jornades tindrien un esquema similar, bàsicament el següent:

Inauguració

Representants de les organitzacions empresarials i de la Generalitat.

A. Context general

Ponència que situe la qüestió de l'ètica empresarial i el fenomen de la corrupció i les seues conseqüències.

B. Nou marc de relacions entre les empreses i les administracions

Explicació pràctica de les principals novetats normatives en matèries com ara la contractació pública, la responsabilitat social corporativa, la regulació dels lobbies.

C. Experiències d'integritat empresarial

Exemples concrets d'empreses de cada territori per a mostrar bones pràctiques en matèria d'ètica i integritat empresarial.

Cloenda

Taula amb intervencions dels i les representants de les organitzacions empresarials i el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació a manera de conclusions i per a presentar/anunciar la declaració.

Públic destinatari:

  • Empresaris i empresàries i personal directiu d'empreses de la Comunitat Valenciana.